نمونه پروژه ها

بخشی از پروژه های انجام شده توسط تیم ما

آنچه ما ارائه میدهیم

بیشتر بدانید
بیشتر بدانید
بیشتر بدانید
بیشتر بدانید

گروه معماری ما آماده ایجاد فضایی دلپذیر برای شما است

مشاورهمشاهده پروژه ها
+
پروژه های تکمیل شده
شهر ها
مشتریان
+
رضایت مشتریان

روند کاری

1
برنامه ریزی

تعیین ریزفضاهای ساختمان و مشخص کردن روابط آنها با یکدیگر باید به وضوح انجام بگیرد.

2
طراحی

برای طراحی فضا و حجم بنا ترسیمات شماتیک و ابتدایی، مفید و کاربردی خواهند بود. این ترسیمات هم به صورت دو بعدی و هم سه بعدی به طراح اجازه میداد که تصویر ذهنی خود را پیاده کرده و از امکان پذیر بودن اجرای آن تا حدی مطلع شود.

3
توسعه

هر ایده و طرح معماری برای اجرا شدن و به عینیت رسیدن نیازمند ترسیمات دقیق اجرایی در دو مرحله فاز یک و دو است.

4
اجرای پروژه

در این مرحله اقتصاد و فناوری و تکنولوژی ساخت بیشترین تاثیر را در روند اجرا و پیشرفت پروژه دارد

و همچنین استفاده از نیروهای متخصص الزامی و تاثیر گذار است

افتخارات ما

هدف ما تولید معماری با کیفیت بالا در طراحی و توجه دقیق به جزییات اجرایی و ساخت است.

آیا کار خلاقانه ما را دوست دارید ؟